همایش ها و سخنرانی ها همایش ها و سخنرانی ها

 

سومین کنگره ملی روانشناسی
"مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی"

9 تا 11 اسفند ماه 1396

 

دومین همایش جایگاه و نقش مادر

زمان برگزاری 16 و 17 اسفند ماه 1396

 

 

دهمین کنگره بین المللی روان درمانی
"روان درمانی خانواده محور"

23و 24 اردیبهشت ماه1397